Ehandelsbloggen

För tio år sedan kände 7 av 10 oro för kreditkortsbedrägerier över Internet. Idag känner endast var femte svensk oro för detta. Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) som handhar statistik om brott och brottslighet, har sett en ökning av bedrägerier med kontokort via Internet, men anser att den ökningen beror på att surfandet ökat samt att den totala andelen marknadsplatser på nätet ökat markant.

Tydligt är att trots en ökad oro för bedrägeri i stort, har faktiskt oron för kontokortbedrägerier minskat. Svenskarna känner en ökad tilltro till betalsystemen på nätet och bankerna blir allt bättre på att snabbt se till att det fåtal kunder som drabbats går skadefria. Vad gäller e-handel gäller den misstro som finns främst affärer mellan privatpersoner på sajter som Blocket och Tradera. Risken att någondera part känner sig missnöjd eller lurad efter en affär har dessa företag (och många andra) löst via exempelvis metoder att låsa betalningen hos PayPal fram till dess köpt produkt utkvitterats. Handelsplatserna Blocket och Tradera har tillsammans över fyra miljoner unika besökare i veckan.

Resor toppar, mat är på uppåtgående

Bland de tjänster svenskarna köper på nätet toppar resor. Sökbegreppet ”billig flygbiljett” är den vanligaste när svensken söker resa. Biljetter till evenemang är även detta en stor del av handeln, så även semesterboende. Bland varor är det kläder och sportutrustning som dominerar, tätt följt av bokförsäljning. Det område som haft problem men visar en svagt uppåtgående tendens, är nätförsäljningen av mat.

Enkelhet och bredd

Ett behov som kommer men där helhetslösningar knappt ens introducerats i Sverige även om det internationellt förekommer, är hushållerskor, au pairs, trädgårdsmästare, poolskötare, hundvakt, inredare, personliga tränare assistenter och livsstilscoacher. Ofta förmedlas denna sortens tjänster via nätet. De rankingsystem som finns för betygsättning är också en funktion som minskar oro. En förändrad inställning kan innebära öppningar för utförare av tjänster.