Många butiker har överfallslarm i form av en knapp framme vid kassan samt ibland bärbara personlarm. Dessa kan ha flera olika funktioner som kan användas beroende på vilken hjälp som önskas. En funktion är ”tyst larm” som används när någon larmsignal inte önskas. Så fungerar tyst larm Ett tyst larm aktiveras på överfallslarmet genom ett…