Tyst signal inom överfallslarm har flera syften

Många butiker har överfallslarm i form av en knapp framme vid kassan samt ibland bärbara personlarm. Dessa kan ha flera olika funktioner som kan användas beroende på vilken hjälp som önskas. En funktion är ”tyst larm” som används när någon larmsignal inte önskas.

Så fungerar tyst larm

Ett tyst larm aktiveras på överfallslarmet genom ett antal knapptryckningar. Detta i likhet med skarpt larm. Det kan exempelvis vara att skarpt larm aktiveras av tre snabba tryckningar medan tyst larm av en lång på tre sekunder. Oavsett kommer hjälpen att komma.

Vid ett tyst larm aktiveras exempelvis övervakningskamera och larmcentralen får larm och video. De kan därmed se exakt vad som pågår och larma polis, skicka väktare eller ambulans. Detta helt utifrån vad de anser vara bäst utifrån den situation som pågår. Det sker alltså samma slags utryckning men skillnaden är att något larm inte ljuder i lokalen.

När använda överfallslarm med tyst signal?

  • Förebyggande vid orolig situation

Det behöver inte ske ett rån eller överfall för att larmet ska aktiveras. Det kan lika gärna uppstå en situation som kan urarta till att bli hotfull eller liknande. Den anställde avgör att extra stöd behövs i form av exempelvis en väktare och trycker på det tysta larmet. Ett larm skickas för detta överfallslarm till larmcentralen som exempelvis ser på videon att det är ovanligt många i butiken och att det är ”rörigt”. En väktare skickas till platsen för att kontrollera att allt är okej med de anställda.

  • Vid hotfull situation

Vid vissa hotfulla situationer är det bästa att vara så passiv som möjligt. Det handlar om att röra sig långsamt, prata lugnt och inte ”trigga” den aggressiva personen att agera farligt. I och med detta kan den anställde vilja undvika att aktivera ett larm med hög volym över lokalen.

Tyst larm till kollegor eller larmbolag

Det finns två alternativ på hur larmet fungerar vid tyst larm. Det ena är att larmet enbart går till kollegor via ett internt larmsystem. De får signal om att de omedelbart bör ta sig till kassan men utan någon ytterligare instruktion. Det andra är att ett larmbolag får ta del av video och kan skicka väktare eller blåljuspersonal. Det sistnämnda innebär i regel högsta säkerhet.