Att vara frisk är inte en självklarhet, även om god hälsa ibland tas för givet. Många i Sverige och i andra länder lider av antingen sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör att de inte kan leva på ett självständigt sätt. Som tur är finns det arbetsterapeuter, som arbetar just med detta: att hjälpa personer bli så självständiga de kan, oavsett förutsättningar. I ett land som Sverige erbjuds sådan terapi utan kostnad till de som behöver, vilket underlättar stort för de som har behov av sådan hjälp.

Att arbeta som arbetsterapeut

Så hur ser egentligen en dag på arbetet ut för den som arbetar som arbetsterapeut? En arbetsdag varierar såklart mycket, särskilt eftersom terapeuterna möter många olika patienter med olika behov. Men några utav de vanligaste arbetsområden för arbetsterapeuter är:

  • Förskriva hjälpmedel som kan underlätta patientens vardag. Att få förskrivet en rullstol är ett exempel på hjälpmedel.
  • Rehabilitering efter skada, som att göra olika övningar. En hjärnskadad person kan exempelvis få olika uppgifter för att träna upp minnet.
  • Uppmuntran och stöd till patienter för att bidra till deras process mot att må bättre.

Många terapeuter har specialiserat sig för att ta hand om en viss typ av patienter, som exempelvis strokepatienter. Behoven är naturligtvis väldigt olika beroende på om man har medfödd funktionsnedsättning, har varit med om en olycka eller plötsligt fått en sjukdom. Arbetsplatsen är flexibel för terapeuter, som ofta kan behöva åka hem till patienter för att utföra sitt jobb.

Ett betydelsefullt arbete

Många av de som arbetar inom yrket beskriver det som betydelsefullt, framförallt då man hjälper personer att få en bättre livskvalité. Med arbetsterapeuters hjälp förbättras ofta patienter, och på så sätt är arbetet väldigt givande. En stor del av arbetet handlar också om att ge moraliskt stöd till patienter, och uppmuntra dem till att utföra olika övningar och få dem att tro på sig själva. Det är alltså inte bara ett praktiskt arbete, utan ett socialt arbete med kontinuerlig kontakt med människor. Efter att yrket har lidit av fördomar under en lång tid, börjar det nu få bättre rykte allteftersom effekterna av att anlita arbetsterapeuter blir tydlig. Deras arbete har visat sig vara otroligt viktigt för många patienter och deras förbättringskurva.