Göteborg placerar sig i mittskiktet i den undersökning som Svenskt Näringsliv varje år gör, där företagare i landets 290 kommuner får svara på frågor om det lokala företagsklimatet. Under det senaste decenniet Göteborg haft en allt annat än bra trend i denna undersökning. Även om man mellan 2015 och 2016 tog 14 placeringar på rankingen, ligger man idag på en 168:e plats. Av de 210 tillfrågade företag som har svarat på enkäten, anser inte mer än 27,6 procent att företagsklimatet i Göteborg är bra.

Sedan 2010 har Göteborg sjunkit i rankingen år för år, fram till förra året. 2009 placerade man sig på 100:e plats i rankingen och rekordplaceringen (70:e plats) från 2010 följdes upp av fem raka år med försämrad rankingplacering. 2015 hade man sjunkit till en 182:e plats på den ranking som baseras på enkätsvaren. Året därpå klättrade man alltså 14 placeringar till en 168:e plats, men sett ur ett historiskt perspektiv får placeringen ändå anses vara relativt låg. Inte minst en stad som Göteborg – landets näst största stad med ett unikt läge vid kusten och goda förbindelser till andra storstäder som Stockholm och Malmö – borde kunna placera sig högre i en ranking av detta slag.

Hoppet står till det kvinnliga företagandet

Svenskt Näringsliv har publicerat en rapport där de gör en framtidsanalys av Västra Götalands län. Av den framgår att andelen företagsamma personer av befolkningen som helhet är 11,70 procent i Göteborg och 12,30 i genomsnitt i landet. Andelen företagsamma människor ökade 2015 med cirka 2 200 personer i Västra Götaland, där Göteborg som bekant är residensstad, vilket ger en total siffra på över 141 400 personer. Detta innebär att befolkningen i Västra Götaland är mer företagsamma än i många andra län i landet, vilket borde gynna näringslivet i Göteborg. Samtidigt är alltså andelen företagsamma personer något lägre än snittet i riket.

Även när det gäller företagsamheten bland den yngre delen av befolkningen (mellan 16 och 34 års ålder), ligger Västra Götaland med Göteborg i spetsen bättre till än många andra län. Samtidigt innebär en andel på 5,50 procent att man även här ligger något under genomsnittet i Sverige (5,60 procent). Andelen företagsamma kvinnor är även den lägre än genomsnittet (6,9 procent jämfört ett snitt på 7,6 procent), vilket innebär att det finns potentiell till en ökning av företagsamheten i länet förutsatt att företagsamheten bland den kvinnliga delen av befolkningen fortsätter öka.