Medieträning innebär i korthet att träna upp sina egenskaper i bemötandet med media. Ofta har reportrarna agenda och i vissa fall är det extremt viktigt att förstå vad de söker efter och kunna möta dem på ett korrekt sätt.

Exempel på medieträning

Så här kan utbildning inom medieträning ske (exempel från Pelle Thörnberg).
Först av allt sker teoretisk utbildning där bland annat följande ämnen tas upp:

  • Kommunikationsstrategier
  • Svarsteknik
  • Lagstiftning
  • Krishantering
  • Presskonferenser

För att omsätta teori i praktik visas en rad kortare filmklipp som illustrerar de olika punkterna ovan. Detta både med goda exempel – och förfärligt dåliga exempel. Det visar därmed också vikten av medieträning och vilken stor skillnad detta kan innebära.

Praktiska övningar

Under eftermiddagen övergår teori till praktik. Nu får deltagarna använda den nyfunna kunskapen och uppleva hur det kan kännas att ”ställas till svars”. I fiktiva, men verklighetstrogna, övningar blir deltagarna intervjuade vid två olika tillfällen. Detta filmas även för att det ska bli lättare att gå tillbaka och se vad som kan förbättras. En stor fördel är att intervjuerna sker av en f.d TV-reporter med lång erfarenhet av intervjuer. Han vet även hur reportrar gärna ”klipper bort” det som inte passar in. Just detta är något som ofta skapar irritation hos de som blir intervjuade då helhetsbilden kan bli snedvriden.

Öva för att skapa bättre balans

Journalister är utbildade och har erfarenhet av intervjuteknik. När exempelvis en företagsledare blir intervjuad är det därmed väldigt lätt att känna sig i ”underläge”. När reportern vet vad som ska sägas för att intervjun ska gå åt det håll som önskas så har inte alltid företagsledaren samma utbildning och erfarenhet. Det skapar en obalans som lätt skapar ytterligare oro och därmed ännu sämre resultat.

Medieträning handlar därmed till stor del om att jämna ut denna balans. Därmed kan nervositeten minska och det blir lättare att förstå hur reportrar arbetar inom ramen för en intervju. Det innebär även att ledaren kan själv bestämma vilken roll som önskas. Vill företagsledaren framstå som empatisk, driven eller framförallt kunna framföra ett tydligt budskap? Till stor del handlar det om att vara rak och tydlig i sitt budskap och kunna stå för det. Då kan de kritiska frågorna vändas till att företagsledaren har svar och kontroll på situationen.