VA står för virtuell assistent och är därmed en tjänst som många företag kan ta hjälp av. Vilka fördelar finns det med att anlita en VA?

Lägre kostnader

En av de största fördelarna med att anlita en VA är den kostnadsbesparing som kan ske. Det är liknande resonemang som varför företag köper in städtjänster och andra administrationstjänster istället för att själv genomföra dessa arbetsmoment. Det är helt enkelt billigare att köpa in hjälpen än att låta anställda göra jobbet.
Den lägre kostnaden uppstår primärt av en större flexibilitet. Företaget betalar enbart de timmar som hjälp behövs och kan variera detta från dag till dag.

Proffs på vad de gör

Generellt kan en VA göra ett stort antal administrativa uppgifter. Men samtidigt är många specialiserade mot vissa områden. Genom att jämföra kompetens och välja VA utifrån detta kan proffs väljas som därmed är bättre än företagets anställda på specifika uppgifter.

Lägg fokus på kärnverksamheten

Oavsett om företaget är litet eller stort har de anställda fått anställning utifrån deras kompetens inom företagets bransch. Det kan exempelvis vara kompetens som journalist, grafiker, talare osv. För att effektivisera bör alltså de anställda lägga så mycket tid som möjligt på dess kärnverksamhet. Genom att anlita en VA kan därmed ett flertal administrativa tjänster läggas på denna assistent istället för de anställda. Detta så som:

  • Skriva och skicka ut nyhetsbrev – Företaget behöver bara faktagranska
  • Ta emot kundärenden – Är det komplicerade frågor kan de skickas vidare
  • Söka upp information
  • Boka in kundmöten
  • Uppdatera social media
  • Hålla register uppdaterade

Flexibilitet gällande skalning

När denna tjänst köps in skapas en mycket stor flexibilitet gällande möjlighet att skala upp, eller skala ner, verksamheten. Behövs dubbelt så mycket hjälp kan en VA bistå med detta på en gång. Det kan ställas mot att annonsera efter en timanställd som är villig att jobba ”när som helst och med flexibla antal timmar per vecka”.

Anlita en VA – Tips i val av person

Det allra viktigaste att tänka på, inför val av VA, är hur samarbetet kommer att se ut. Hur sker kommunikationen och när på dagen kan information skickas och bearbetas? Vilka uppgifter kan personen utföra? Finns det spetskompetens?

Att anlita en VA är ett sätt för företaget att avlasta den egna personalen från administrativa sysslor. Blir det inte avlastning har de valt fel VA…