Google Ads, det som tidigare kallades Google AdWords, är verktyget som Google erbjuder för att visa annonser i sökresultat. Trots att detta kan framstå som väldigt enkelt, är det en hel vetenskap att lära sig optimera annonsering via Google Ads. Eftersom det dock är en mycket effektiv metod för att generera försäljning kan det vara fördelaktigt att anlita en Google Ads-byrå som optimerar företags Google Ads-konton. På så sätt kan man vara säker på att minska kostnaderna per klick, maximera konvertering och generera positiv ROI.

Hur Google Ads fungerar

Ett företag betalar varje gång en kund klickar på företagets annons. Den exakta kostnaden för företaget kan variera eftersom det avgörs av hur många andra företag som vill synas för det aktuella sökordet, hur mycket de är villiga att betala samt deras så kallade Quality Score för sökordet. I korta drag fungerar det därför är det som en sorts auktion, men med fler variabler än enbart högst budande. Tips och fakta i ämnet finns via webstr.se.

Som företag finns det flera fördelar med att använda Google Ads:

  • En extremt detaljerad analys av annonseringen och dess effekt kan utföras genom företagets Google Ads-konto.
  • Annonsering via Google Ads fungerar inte enbart som marknadsföring – beroende på i vilket syfte en person använder ett specifikt sökord kan ett klick vara direkt relaterat till ett köp.
  • Det går i mycket hög grad att kontrollera kostnaden för Google Ads genom att bestämma en klickbudget. Detta är den maximala kostnaden företaget kan tänka sig att spendera per dag och på så vis är den löpande kostnaden för Google Ads mycket förutsägbar.

Anlita en certifierad Google Ads-byrå

Som nämnts tidigare är konceptet Google Ads inte särskilt avancerat. Dock är det betydligt svårare att i praktiken konvertera klick till försäljning. Värt att veta är att Google certifierar vissa Google Ads-byråer som uppmärksammats genom att maximera resultatet av sina kunders kampanjer på både kort och lång sikt, samtidigt som byråerna måste uppvisa vissa högkvalitativa färdigheter vad gäller användande av Google Ads. Genom att anlita en certifierad Google Ads-byrå får företaget således tillgång till professionell analys och kunskap, samtidigt som en bra byrå ofta lyckas minska kostnaden avsevärt per konvertering.