För den som värdesätter snabbt bredband är fiber definitivt rätt väg att gå. Utbyggnaden av fiber har kommit långt i Sverige, så för den som vill koppla upp sig till fiber är sannolikheten stor att det är förhållandevis enkelt. Det finns ett stort antal fiberleverantörer att välja mellan, så det kan vara värt att göra lite efterforskningar i förväg gällande till exempel pris, kringtjänster och kundtjänst, för att få ett så bra resultat som möjligt.

Premisser

Det är framför allt två parametrar att ta hänsyn till innan man kan börja leta efter en fiberleverantör. Den första är huruvida fiber är draget på gatan där huset är beläget – detta är naturligtvis en förutsättning för att en installation ska vara genomförbar. Den andra är att kontrollera huruvida nätet är öppet eller ej. Vissa kommuner har stängda nät, vilket innebär att den kommunala leverantören är den enda som kan leverera installationen. En majoritet av de svenska kommunerna har dock ett öppet nät. I dessa fall tillhandahåller kommunen infrastrukturen för fibernätet, medan de låter privata aktörer konkurrera med varandra vad gäller leverans av fibertjänster.

Att välja fiberleverantör

Förutsatt att fibernätet är öppet finns vanligen en mängd olika leverantörer att välja mellan. Vid en jämförelse av dessa är det bra att ha tänkt på det nedanstående.

  • Pris. Naturligtvis skiljer sig prissättningen till viss del, både vad gäller indragningen och nyttjande av fibertjänsterna. Notera att det oftast är dyrare med efteranslutningar – om hela gatan drar in fiber samtidigt kommer kostnaden per hushåll att gå ner, eftersom hushållen delar på etableringskostnaden.
  • Kundtjänst. Det kan vara värt att kontrollera hur tillgänglig kundtjänsten är vid jämförelse av olika leverantörer. Det är naturligtvis fördelaktigt att ha tillgång till support på kvällar och helger.
  • Kontrollera omdömen. Det bästa sättet att snabbt får sig en uppfattning om en viss leverantör är att höra sig för bland grannar och bekanta, samt att läsa omdömen online.

Snabbt och pålitligt internet

Trots att kostnaden för att dra in fiber är relativt hög som en engångskostnad är det enligt de flesta definitivt värt investeringen. Särskilt om man arbetar hemifrån eller har många enheter i familjen är det värt att investera i en stabil uppkoppling som klarar hela familjens aktiviteter.