Lekplats & lekmiljö är ett slags paraplybegrepp. Det används för att beskriva den stora mängd produkter som gör lekplatser och andra lekmiljöer roliga och underhållande för barn att leka i. Som du säkert förstår är detta därmed en omfattande produktkategori. Här tänkte vi dock dela med oss av några tips som hjälper dig att navigera i denna djungel av produkter!

Till att börja med är det dock viktigt att betona vikten av lekplatser och andra miljöer där barn kan leka. Barn i alla åldrar har där möjligheten att utveckla sin finmotorik, sin kognitiva förmåga, sitt sätt att interagera med andra i ett socialt sammanhang m.m. Därför är det väldigt viktigt att denna typ av miljöer finns lite varstans i vårt avlånga land, i varje stad och på varje ort.

Med det sagt kan också lekplatser variera en hel del i utformning. Det finns som sagt mängder av olika produkter i denna kategori att välja mellan. Att välja ut några enstaka sådana kan därför framstå som en tuff och svårnavigerad uppgift. Men oroa dig inte utan bara stålsätt dig så ska vi ge dig råd och tips nedan. Skyltab är proffs på lekplats & lekmiljö för de som behöver köpa in varor.

Så väljer du rätt produkter till din lekplats & lekmiljö

När du ska begränsa urvalet av produkter till din lekplats & lekmiljö kan du med fördel tänka så här:

  • Hur stor yta kräver de olika produkterna? Läget för lekmiljön och hur stor yta som finns där respektive krävs av de olika produkterna är en viktig faktor. Därför bör du börja i denna ände och sedan jobba dig nedåt i vår punktlista. Detta gäller oavsett om du anlägger en lekplats i trädgården, i en park, på en skola eller i någon annan miljö. Som tur är kan du enkelt få fram mått för de flesta produkter som kräver ett visst utrymme på en tvådimensionell yta.
  • Vilken ålder har de lekande barnen? Är barnen i förskoleålder (eller knappt det), lågstadieålder, mellanstadieålder eller högstadieålder? Olika produkter lämpar sig olika väl för dessa ålderskategorier.
  • Vilka behov och preferenser har ni? Har ni några särskilda önskemål eller uppfattningar om vad som krävs? Vill ni till exempel ha gungor, rutschkanor eller något annat kan ni såklart överväga om dessa leksaker får plats i lekmiljön.