Som du säkert har hört och läst om är priserna på el relativt sett skyhöga just nu. Faktum är att priserna på el i södra Sverige nu ligger på en historiskt hög nivå. Det har till och med blivit lönsamt att ordna med elförsörjningen via oljekraftverk som ett alternativ till mer miljövänliga energikällor. Och elpriset tros kunna fortsätta stiga under hösten och in i vintern. Detta bland annat beroende på att det nordiska nätet sammankopplas med det brittiska. Vad har då detta med Stockholms Elbolag att göra, kanske du tänker?

Saken är den att goda råd är dyra i tider av skenande elpriser. Och genom att teckna avtal med Stockholms Elbolag kan du sänka dina kostnader för din elkonsumtion. För denna aktör på elmarknaden finns nämligen tillgänglig för svenska konsumenter i såväl norr som söder. Så låt dig inte luras av att företagsnamnet innehåller namnet på vår huvudstad!

Stockholms Elbolag står redo att möta flyende elkonsumenter

Det rekordhöga elpriset innebär en chockhöjning som har resulterat i stor oro bland många husägare. Flera av dessa förväntar sig en katastrof i vinter då uppvärmningskostnaderna ökar och högst troligt även priset på el. Det rör sig med andra ord om en perfekt storm, i negativ bemärkelse. Därför bör du arbeta förebyggande med energifrågan och överväga att byta elleverantör till Stockholms Elbolag.

För så här ligger det till just nu:

  • Priset på el är för tillfället rekordhögt. Allra högst är det i södra Sverige. Anledningen till att priset är så högt just i Skåne och i andra sydliga landskap är att många sydsvenskar köper el från Europa. Med skenande europeiska priser ökar även elpriserna i Sverige.
  • Många elkonsumenter är i behov av rådgivning. Kommunala rådgivare som arbetar med energifrågor upplever ett ökat tryck på rådgivning från konsumenter. Många kontaktar dessa energirådgivare för att få tips och råd kring hur de kan sänka sina elkostnader.
  • Vintern kan innebära en katastrof för många elkonsumenter. Många bostadsägare har upplevt att elkostnaderna har varit höga i sommar. Men till vintern kan de öka än mer och detta kan leda till en katastrof för många vanliga elkonsumenter.

Stockholms Elbolag erbjuder förmånliga elavtal och kan därmed hjälpa dig att sänka dina elkostnader.