Billig el vill nog de flesta ha. Många känner dock kanske inte till hur mycket enskilda faktorer kan påverka kilowattpriset – var i landet du bor är en sådan faktor. Här listar vi fyra faktorer som påverkar om just du kan få billig el eller inte.

Var i landet du bor

Sedan år 2011 är Sverige uppdelat i fyra olika elområden. I landets norra delar finns ett överskott av el, och elen är av förklarliga skäl då billigare. En stor del av Sveriges totala elproduktion består av vattenkraft, och det är just främst i Norrland som vattenkraftverk är allra vanligast.

Norrland är glest befolkat och en mycket stor del av energiproduktionen transporteras till Svealand och Götaland, som ju är betydligt mer tätbefolkat. Här är dock elen dyrare och elunderskott råder. Att transportera el långa sträckor gör man – men det är svårt och är förknippat med avsevärda energiförluster.

Ditt elbolag

En uppenbar faktor, kanske, men det kan råda ganska stora prisskillnader mellan olika aktörer. På senare år har många elhandelsbolag växt fram som inte producerar el själva, utan som istället har som syfte att hitta den billigaste elen att sälja vidare till slutkunder. Genom att jämföra olika elbolag och även elhandlare finns potential att få riktig billig el.

Hur aktiv du är som kund kan avgöra hur billig el du har

Det finns många exempel på kunder som noggrant har jämfört olika aktörer och avtal på marknaden, men som ändå betalar ett ganska högt pris. Det kan bero på att avtalet har löpt ut och att kunden har missat att förnya det. Om det sker, kan man istället få ett avtal med det som kallas för anvisningspris. Om så är fallet, kan även ett riktigt billigt och bra elavtal visa sig bli kostsamt när avtalet löper ut.

Anvisningspris är det pris som kunden tilldelas när den inte har gjort ett aktivt val. Förutom anvisningspris kan det också kallas för:

  • Anvisnings el
  • Enkelpris
  • Tillsvidareavtal
  • Normalpris
  • Tillsvidarepris

Det är inte ovanligt att den som är nyinflyttad har ett elavtal med anvisningspris. Det här bör man undvika om man vill ha bra och billig el. Det gör man genom att göra sin läxa och noggrant jämföra de avtal och aktörer som finns på marknaden.