Utveckling av grupp och ledare (UGL) kallas den modell som ligger till grund för Försvarsmaktens ledarskapsutbildning. Den började implementeras under 1980-talet och har därefter kommit att revideras och förändras med åren som har gått. Men varför skulle du då sajna upp dig för en UGL-kurs i Göteborg?

För som vi redan har nämnt var denna ledarskapsutbildning initialt tänkt att endast användas inom militären. Så är dock inte fallet längre utan även ledare inom det privata näringslivet eller offentlig förvaltning kan gynnas av att gå en kurs. Utbildningen fokuserar nämligen mycket på de mjuka delarna av ledarskapet.

Därför bör du gå en kurs i UGL i Göteborg

Du bör gå en kurs i UGL i Göteborg av följande anledningar:

  • Eftersom så mycket handlar om att få en bättre förståelse för gruppen och ledarskapet hålls utbildningen i mindre grupper. Rekommenderat är att den hålls i grupper om 8 till 12 deltagare. Detta för att man ska kunna utforska hur man påverkar varandra i gruppen samt hur man själv påverkas av andra gruppmedlemmar. Därför är utbildningen utmärkt för dig som vill få en bättre förståelse för grupprocesser.
  • UGL är en ledarskapsutbildning som stärker dig som ledare och vässar din förmåga att leda. Detta genom att du får en ökad självmedvetenhet. Det leder i sin tur till att du får ett större självförtroende i din roll vilket är en viktig del i utbildningen.
  • Utbildningen beskrivs som en av de viktigaste och mest utvecklande erfarenheterna någonsin. Detta gör den av många av de deltagare som har gått en kurs i UGL i Göteborg. Därför har utbildningen också internationaliserats och finns idag tillgänglig på fler språk än enbart svenska.

Gör dig otillgänglig under kursen

En kurs i UGL i Göteborg bygger framför allt på deltagarnas upplevelser. Därför är det viktigt att du kan hänge dig utbildningen och vara så engagerad som krävs. Detta under de fem dagar som kursen pågår. Av denna anledning bör du meddela familj, vänner och kollegor att du kommer vara frånvarande under den vecka som du deltar i kursen. Du behöver nämligen fokusera helt på dig själv för att kunna växa som människa och ledare.