Stambyte är ett begrepp som de flesta bostadsinnehavare har hört och känner till innebörden av. Anledningen till att det kallas för ett byte av stammar är att de rörstammar som finns i fastigheten behöver bytas ut med jämna mellanrum. Rörstammarna är de stora vertikala rör som man ansluter mindre vattenledningar och vattenrör till och kopplar in. En fastighets rörstammar leder till och från en fastighets alla lägenheter och är i sin tur anslutna till ett större VA-system.

Då är det dags för ett stambyte

Det är viktigt att ett stambyte utförs i rätt tid. Men hur vet man när det är dags att byta stammarna i en fastighet? Det är viktigt att det sker innan akuta skador uppstår för att undvika kapitalförstöring.

Stambytet kan med fördel ske:

  • när kostnaderna är låg, till exempel i en lågkonjunktur
  • i tider av låg ränta.

I samband med bygget av en fastighet har man som blivande fastighetsägare stora kostnader associerade till byggnationen. Under större delen av fastighetens livslängd ligger sedan kostnaderna på en relativt låg nivå. Mot slutet av livslängden skjuter de sedan i höjden på nytt. Detta är vad man ibland brukar kalla för badkarskurvan. Det är viktigt att ett stambyte sker innan kostnaderna ökar igen mot slutet av fastighetens livslängd.

Generellt sett brukar man säga att följande livslängder gäller för rör och ledningar:

  • vattenledningar av koppar och galvaniserat stål: 40-60 år
  • avloppsrör av gjutjärn eller plast: 45-50 år.

Utifrån denna livslängden bör man som fastighetsägare planera in bytet av stammarna.

Bo kvar eller någon annanstans medan arbetet pågår

Ett stambyte innebär ett antal veckor av stök och buller. Medan arbetet pågår kan du i regel bo kvar i din lägenhet. Att evakuera alla boende till ett hotell eller liknande under cirka sex till åtta veckor skulle vara ganska kostsamt. Din hyresvärd eller bostadsrättsförening brukar därför försöka ordna så att du får tillgång till en tillfällig toalett och dusch.

Om du så kan och önskar kan du såklart vistas på en annan plats medan arbetet pågår. Vissa åker till ett lantställe eller liknande alternativt bor hos vänner eller dylikt medan stammarna byts.