En stor svensk interimbyrå har sammanställt statistik över den kandidatbas som de har tillgänglig och som består av kandidater som snabbt kan rycka in som interim logistikchef. Statistiken behöver visserligen inte spegla liknande statistik över hela Sverige men påvisar ändå en viss trend.

Var finns flest kandidater?

Flest kandidater till att jobba som interim logistikchef finns i Stockholms län. Det är inte oväntat utifrån att både befolkningsmängden är störst och att flest företag finns belägna där. Enligt företagets statistik var det 39 % som var tillgängliga inom detta område. Göteborg är ungefär hälften så stor som Stockholm och detta återspeglas även i andelen kandidater som kan jobba som interim logistikchef på orten. Detta med ca 17 %. I Skåne var siffran lika hög medan resterande del hittades i andra delar av Sverige. Brightmill är ett välkänt namn inom kompetens.

Logistik – för en interim logistikchef

En annan punkt som statistiken påvisar är att många kan tänka sig pendla till jobbet. Av de kandidater som denna interimbyrå hade, när statistiken sammanställdes, kunde 65 % tänka sig pendla. Logistiken för en interim logistikchef verkar alltså inte vara något större problem…

Vilka branscher behöver hjälp?

De två branscher där kompetensen främst efterfrågas är:

  • Tillverkande industri
  • Transport och Logistik

Men många interimchefer har bred kompetens och kan arbeta inom flera områden. En person som jobbar som interim logistikchef kan exempelvis ha kunskap att gå in i företag inom Telekom, Bygg & Anläggning eller Energi & Kraft.

Ålder – Senior interim logistikchef

Denna interimbyrå har valt att fokusera på seniora chefer. Med andra ord betyder det att alla har gedigen kunskap och erfarenhet av branschen. De kan visa upp tidigare referenser och klassas därför som seniora. Det innebär även att medelåldern är högre än om medelåldern på samtliga interimchefer i Sverige skulle räknas ut. I detta fall presenteras en medelålder på en interim logistikchef på 53 år.
I spannet 45 – 54 år fanns 44 % av kandidaterna.
I spannet 55 – 64 år fanns 40 % av kandidaterna.

Män dominerar logistikbranschen

Logistikbranschen är en av de branscher där männen dominerar stort. Det speglas även gällande andelen interimchefer som är män. Hos denna interbyrå var det 84 % män och 16 % kvinnor som kunde hoppa in. Företaget presenterar även att de procentuellt har förmedlat 13 % kvinnor till dessa uppdrag.