Takläggare i Stockholm

Likt många andra byggmaterial har taket en lång livslängd, men det är också en åtgärd som märks tydligt om den uteblir. Ett läckande tak med vatten som droppar rakt ner i sommarstugan får stor effekt på hela huset, fuktskador i både väggar och tätskikt och isolering som måste bytas. Även på större fastigheter är det av största vikt att besiktningar genomförs varje år för att se skicket på taket. Det kan få förödande konsekvenser att låta den investeringen utebli.

Runt om i Stockholmstrakten finns det över 5000 bolag registrerade som jobbar med att lägga och renovera tak. Vissa erbjuder sig även att arbeta med själva underhållet av taket så som snöskottning på vintern och att blåsa löv på hösten, om inte fastighetsskötarna själva kan ordna med den biten men på grund av diverse säkerhetsföreskrifter är det inte alltid de är auktoriserade att gå ut på taken.

För det här med säkerheten är en viktig aspekt när det kommer till takarbete. När du väljer den firman som du vill jobba med så var noga med att få ta del av företagets policy och säkerhetsföreskrifter. Det är viktigt att jobba med en seriös firma, du vill inte bli indragen i en process där någon ramlar ner från ditt tak i samband med renoveringen.

Garantier och besiktningar

Även om du bestämt dig för en firma som du tänkt använda dig är det bra att ta in offerter från flera. På så sätt kan du bilda dig en prisuppfattning och kan se vad olika företag erbjuder. Tänk på att det dyraste eller billigaste inte behöver vara det bästa eller sämsta, beroende på hur man ser det, utan att flera aspekter i avtalen spelar roll. Som materialval och om det ska vara löpande räkning eller fast pris. Garantier och besiktningar är också viktigt att det finns med från början, vi rekommenderar ett besök på denna sida.

Ett nylagt tak bör hålla i cirka 30 år och detta ska stå specificerat i avtalet. För din egen del är det också bra att ta reda på vad som inte ingår, allt som du vill ha kanske du inte kan förhandla dig fram till och det är viktigt att mötas under former som passar båda parter. En missnöjd entreprenör som inte känner arbetsglädje eller tillräckligt ekonomisk gör sällan ett perfekt jobb.