Ta bort vårdnadshavare – går det? Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på, åtminstone inte med ett enkelt ja eller nej. Det kan i vissa fall finnas skäl till att en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare men då krävs särskilda omständigheter.

Ta bort vårdnadshavare kräver särskilda skäl

Det enkla svaret på frågan om det går att ta bort vårdnadshavare från ett barn är nej. Det kan dock finnas särskilda skäl till att en förälder inte anses vara lämplig att vara just förälder och i sådana fall kan ensam vårdnad vara ett alternativ. Dessa skäl brukar vara:

  • Om det förekommer våld och/eller övergrepp
  • Om det finns en missbruksproblematik med till exempel droger eller alkohol
  • Om det förekommer fysisk eller psykisk sjukdom som påverkar omvårdnaden
  • Om det förekommer svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna

Det går alltså inte bara att ta bort vårdnadshavare från ett barn utan någon vidare anledning, eller för att den ena föräldern vill det – till exempel för att det finns en konflikt.

Om den ena föräldern vill ta bort vårdnadshavare medan den andra berörda parten inte alls håller med kan det vara nödvändigt med juridisk hjälp. Vanligen uppmanas föräldrarna att först söka stöd och hjälp hos familjeenheten, där det bland annat erbjuds samarbetssamtal. Målet är att nå en gemensam överenskommelse men fungerar inte det kan ärenden behöva tas till rätten.

Att avsäga sig vårdnad

En annan sida av myntet kan vara om den ena föräldern själv vill avsäga sig vårdnaden av någon anledning. För att det ska kunna ske behöver det dock vara ett gemensamt beslut från båda föräldrarna och det ska då finnas ett skriftligt avtal kring vårdnad, boende och umgänge ska se ut. Ett sådant avtal måste dock godkännas av socialnämnden för att det ska vara giltigt.

I sådana här fall är det bra att känna till att barnet har rätt till umgänge till den förälder som inte längre har en del av vårdnaden men föräldern har ingen rätt att fatta beslut kring barnet – till exempel vad gäller skolgång, försäkringar, sjukvård och så vidare.

Begreppet ”ta bort vårdnadshavare” är kort sagt lite komplext och det kan finnas flera sidor av myntet. För den som funderar på att ansöka om ensam vårdnad för att det finns problem i föräldrarelationen är det bästa att söka juridisk hjälp för att räta ut dom frågetecken som finns.